'You hear and you forget, you see and you remember, you do and you understand'   (Confucius)

Workshops

Anchoram ontwerpt en faciliteert workshops op maat. Immers iedere organisatie, ieder team kent zijn eigen vraagstukken en oplossingsrichtingen. De deelnemers werken samen aan de vraagstukken.

Resultaat: Gedragen oplossingen.

Een bijzonder type workshop is het simulatiespel. Het simulatiespel is er op gericht om deelnemers te laten ervaren wat het effect is van hun eigen gedrag en wat de rol is van de medespelers.  Het simulatiespel weerspiegelt  altijd een te verbeteren situatie binnen uw organisatie.


Key words: stimulerend, inspirerend, energiek, intuïtief, creatief en zorgen voor een duurzaam resultaat. 


UA-42351868-1