Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn. (Lao-Tse)

Teamtraining

De visie van Anchoram is dat al werkend leren de grootste garantie geeft op een blijvende verandering. Dit door het coachen van teams tijdens de lopende werkzaamheden. Dit biedt het team de mogelijkheid om te experimenteren met vernieuwende werkwijzen. Het team ondekt en gebruikt haar tot dan toe verborgen talenten. Iedereen zal zijn passie, creativiteit en intuitie nu aanspeken.

Anchoram introduceert samen met uw team een kort cyclische (agile) werkmethode, wat leidt naar concrete resultaten. Het team zal u als opdrachtgever na elke werksprint van ca. 3 weken de tussenresultaten presenteren.  Op deze manier wordt snel concrete resultaten binnen uw organisatie bereikt. Snel resultaten boeken, creëert een energy-boast. Binnen het team ontstaat meer betrokkenheid met een kwalitatief hoogstaand en duurzaam eindresultaat! 

Key words: Intrinsieke motivatie, talent, agile, resultaatgericht, energiek, creativiteit, kwaliteit.

UA-42351868-1